Showing 1–12 of 13 results

Mẫu Áo Dài 1

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 10

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 11

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 12

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 13

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 2

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 3

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 4

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 5

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 6

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 7

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….

Mẫu Áo Dài 8

Vải tằm thái : đây là loại vải được nhiều người ưa chuộng vì độ mềm,rũ, mát, mặc tôn dáng. Vải lụa cao cấp : chất vải dày dặn, mềm mịn, co giãn tốt, sang trọng. Vải tơ nhung : mịn mát, co giãn, mặc rất thoải mái Vải lụa nhật : thích hợp cho quý cô không thích sự gò bó vì lụa nhật co giãn rất tốt, mềm nhẹ và mát Ngoài ra còn những dòng vải cao cấp : Thái Tuấn, lụa vân gỗ, gấm….